داف های توپ ایرانی


دافی که رو مبل خوابیده


داف

داف


چیزای دیگه هم بدید دهنش می خوره

چیزای دیگه هم بدید دهنش می خوره


کسی نبود قیمتش پایینه 
انواع و اقسام روش ها هم اجازه می‌ده

کسی نبود قیمتش پایینه انواع و اقسام روش ها هم اجازه می‌دهیه پارتی عمومی تو دبی پر داف


بد چیزینیست ها

بد چیزینیست ها


:|

:|


چرا نباید دخترای ایرونی تو هم تران خودمون این شکلی ببینم مگه ما ازای عربهای سوسمار خور چی کم داریم؟

چرا نباید دخترای ایرونی تو هم تران خودمون این شکلی ببینم مگه ما ازای عربهای سوسمار خور چی کم داریم؟


جون هر کی دوست دارید منو از دست این خلاص کنید

جون هر کی دوست دارید منو از دست این خلاص کنیدیه مشت مو بور


114
To Tumblr, Love Metalab